Osteopatik Terapi

Osteopatik Terapi

Ülkemizde yeni sayılabilecek bir yöntem olan osteopati terapi, başta keşfedildiği yer olan Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa olmak üzere çok sayıda ülkede sıkça başvurulan ve hayli revaçta bir sağaltım yöntemidir. İlk kez 1870 yılında Dr Android Andrew STİLL tarafından keşfedilen osteopati yöntemi ile terapi vücudumuzda altta yatan herhangi bir sebep olmaksızın meydana gelen ağrıların giderilmesine veya vücudun işlevsel yönetimine dolaylı olarak müdahale ederek bünyesel fonksiyonların düzeltilmesi bakımından doğal bir yöntem olarak kabul görmektedir. Birçok rahatsızlıkla mücadeleye yönelik olarak yapılan manuel terapi yöntemlerin yanı sıra rahatsızlığa sebep olan kaynağın belirlenmesi ve öncelikle lokal olarak bu noktaya müdahalesini esas alan ve bütüncül yaklaşımlarla desteklenmiş uygulamanın popülaritesi gün geçtikçe artmaktadır.

Dolayısıyla osteopati terapi nedir? Sorusunun yanıtı sadece vücut üzerinde ağrıyan bölgenin değil bu duruma sebep olan nedenleri ortaya çıkarıp terapiyi buna göre şekillendirmek olarak tariflendirilebilir. İnsan vücudunda bulunan yumuşak dokular üzerindeki tonus artışlarını gözlemleyen osteopat tarafından bu artışlara bağlı gelişen eklem fonksiyon bozukluklarının tespiti ve şikayetlerin giderilmesi osteopatinin temelini oluşturmaktadır. Söz gelimi bacak bölgesindeki belirli bir kas grubunda veya kemik yapısında meydana gelen bir ağrıya ayak tabanındaki sinir sıkışması veya hassasiyetin neden olabileceğidir. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde sadece ağrıyan bacak üzerinde yapılacak uygulamalar yetersiz kalacaktır. Son yıllarda sağaltım yöntemleri arasında doğal bir uygulama olması nedeniyle hızlı bir yükseliş trendi yakalayan osteopatik terapi bu konuda uzman ve gerekli eğitimi almış sertifikalı osteopatlar tarafından yapılmaktadır.

Osteopatik Terapi Psikoimmünoloji İle Desteklenen Bütüncül Bir Uygulamadır

Dünya sağlık örgütü (WHO) tarafından osteopatik terapinin resmi olarak sağaltım yöntemleri arasında kabul edilmesi, uluslar arası alanda bu yöntemin üniversite boyutunda ele alınmasını ve eğitimini beraberinde getirmiştir. Günümüzde gerekli diploma ve sertifikalara sahip osteopatlar tarafından uygulanan yöntem psikoimmünüloji gibi bağışıklık sistemini harekete geçiren ve terapinin başarı oranını yükselten çok sayıda uygulamanın terapiye katılarak hastaya uygulanması felsefesi ile hareket eder. Bu noktada hastalar tarafından üzerinde önemle durulması gereken konu osteopatik terapi yöntemlerinin kişinin rahatsızlıklarına temel teşkil eden belirli bir rahatsızlığının bulunmaması halinde uygulanan yöntemler olduğudur. Örneğin; diyabet gibi bir hastalık ile gelişen nöropatik ağrılar nedeniyle veya ramotoid artrit gibi iltihabi eklem rahatsızlıkları sonucunda meydana gelen ağrılar bu hastalıklar tedavi edilmeksizin osteopatik ve diğer bütüncül yaklaşımlarla tedavi edilemez. Dolayısıylaosteopatik terapi bu hastalıkların tedavilerinin tamamlanmasının ardından geliştirilebilir. Üç bölüm halinde değerlendirilen osteopati kavramı, sebebi bilinmeyen ve tanısı konulamamış rahatsızlıkların sağaltımını hedefleyerek hareket etmektedir.

Osteopatik Yöntemler Üç Bölümde Değerlendirilmektedir

Osteopatik yaklaşımda esas alınan üç yöntemin tek tek veya tamamının bir araya gelmesiyle sağlandığı bir uygulama bu alanda gerçekleşen başarıyı pekiştiren ana unsurlardır.

Osteopati Terapi İle Hangi Rahatsızlıkların Sağaltımı Gerçekleşiyor

Sonuçları itibariyle fizyoterapi veya osteopati terapi yöntemleri ile yapılan uygulamalar hastanın iyileşme sürecine önemli katkıları bulunan yöntemler olarak birçok rahatsızlıkta uygulanabilmektedir.

​Gibi yüzlerce hastalık veya tıbbi müdahale sonrası gelişen fonksiyonel kayıpların geri kazanılması ve hastanın yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik uygulamaları ile osteopatik manuel terapi, fizyoterapi ve ortopedik manuel terapi ilerleyen teknoloji ile birlikte kendini geliştirerek birlikte uygulanmaya başlamıştır. Fizyoterapi tekniklerine eşlik eden çeşitli medikal ortezlerin varlığı ile holistik bakış açısına uygun olarak birlikte ele alınan osteopatik terapi teknikleri uygulamasında sadece eller kullanıldığından hiçbir yan etkisi bulunmaz. Sonuç itibariyle osteopatik terapiye gün geçtikçe daha fazla ilgi gösteriliyor olması, bu alanda yaşanan hızlı ilerlemenin en önemli göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Sağlıklı ve mutlu günler.

Paylaş
Sorun Cevaplayalım